gbmediawijzer width=

We leven in een maatschappij waarin we op allerlei manieren geconfronteerd worden met berichten uit de media. Computers en smartphones zijn niet meer weg te denken en via internet, twitter en facebook wordt er van alles met ons gedeeld en delen we van alles. Vaak staan we er niet eens bij stil waarom deze boodschap bij ons komt, met welke bedoeling en wie de afzender is. En als het voor volwassenen al moeilijk is, hoe gaan kinderen dan met media om?

Mediawijsheid zorgt ervoor dat volwassenen en kinderen weerbaar zijn tegen media-invloed. Als mediacoach kan ik u helpen mediawijs te worden, zodat u gaat inzien dat media niet alleen “gevaarlijk”, maar juist erg leuk is!

Hierbij wordt ingegaan op de volgende 4 aspecten van mediawijsheid:

1. Mediabewustzijn
2. Mediabegrip
3. Mediahouding
4. Mediagedrag

Mediawijsheid: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld